ремонт ванной.
как построить флигель
ремонтное село

Country Switcher

Перемикач мови

Xpert Access

10 кроків задля психічного здоров’я дітей

пропозиція від Інституту психічного здоров’я Українського Католицького Університету щодо 10 ключових компонентів для створення національної програми опіки психічним здоров’ям дітей і підлітків (створено у 2014 році)

 

  1. Просвітницька кампанія в суспільстві – необхідно розробити і втілити на багатьох рівнях програму заходів щодо збільшення поінформованості суспільства про найбільш поширені проблеми у сфері психічного здоров’я дітей та підлітків та рекомендовані шляхи допомоги. Ця програма має також дестигматизувати проблеми у цій сфері та сприяти зміні ставлення до дітей та підлітків з психічними розладами.
  2. Розробка та введення в дію протоколів діагностики та терапії психічних розладів у дітей та підлітків – необхідно розробити на основі даних доказової медицини та західних аналогів чіткі і лаконічні протоколи діагностики та терапії психічних розладів у дітей та підлітків і зробити їх основним регуляторним механізмом щодо надання послуг у даній сфері.
  3. Забезпечення належної інформаційно-ресурсної бази – необхідно забезпечити низку важливих перекладів та видань літератури по даній тематиці, а також шкал, опитувальників, психоедукаційних матеріалів та ін. Необхідно також забезпечити доступність даних джерел через відповідні можливості (вебпортали і т.п.).
  4. Реформа системи підготовки дитячих психіатрів – реформувати систему первинної спеціалізації та підвищення професійної кваліфікації дитячих психіатрів, привівши у відповідність існуючі програми до сучасних західних стандартів освіти у даній сфері.
  5. Реформа системи освіти дитячих, підліткових та сімейних психологів та психотерапевтів – необхідно реформувати існуючу систему освіти психологів, створивши можливість одержання спеціалізації у доказових формах психотерапевтичної допомоги та відповідний статус психотерапевта і можливість надавати відповідну допомогу.
  6. Освіта фахівців первинної ланки – реалізація програми освіти фахівців первинної ланки щодо виявлення та менеджменту проблем у сфері психічного здоров’я на первинному рівні.
  7. Структурне реформування системи охорони психічного здоров’я - необхідно розвинути якісно нову систему опіки про психічне здоров’я дітей та підлітків, що базується на зв’язку з первинною ланкою та середовищем життя та навчання дітей та підлітків, і що містить дворівневу допомогу (первинний рівень – загальні амбулаторні центри психічного здоров’я, які надають допомогу щодо більшості найбільш поширених проблем, та вторинні вузькоспеціалізовані програми, що надають амбулаторну/стаціонарну допомогу щодо окремих проблем – напр., анорексія і т. п.). Дані програми повинні працювати на основі принципу сімейної центрованості, мультидисциплінарної команди, доказових підходів, локалізації в громаді.
  8. Забезпечення умов для розвитку як державних, так і недержавних форм організації послуг для дітей та підлітків з проблемами у сфері охорони здоров’я – через відповідні зміни законодавства, регуляторної політики, загальної реформи системи охорони здоров’я, введення принципу «руху коштів за дитиною».
  9. Сприяння розвитку якісної мережевої співпраці щодо забезпечення партнерства у сфері охорони психічного здоров’я дітей і підлітків – зокрема через зміцнення ролі шкільних і дошкільних психологів, загалом освітніх закладів, а також соціальних працівників, служб захисту дітей, прийомних сімей і т.д.
  10. Розвиток превентивних програм та програм Раннього Втручання – зокрема таких, що ведуть до зміцнення інституту сім’ї та батьківства (напр., «Академія батьківства»), розвитку сімейних форм опіки, запобігання насильству як в сім’ї, так і в шкільному середовищі, Раннього Втручання для дітей з особливими потребами і т.п.