Чому особам духовного життя можуть бути потрібні психологічні знання?

Ця програма жодною мірою не ставить собі за мету «зробити» з душпастиря психотерапевта чи змістити акценти у духовній формації на психологічну сферу. Втім як душпастир, так і форматор «працює» з людською душею, забезпечуючи духовний супровід та формацію, він/вона стикаються з психологічними реаліями – особистістю людини, наслідками травматичного досвіду у дитинстві, психічними недугами, конфліктними стосунками та ін. Тож краще розуміння особистості людини, її психічного стану, її історії може допомогти душпастирю та форматору краще виконати свою роль у духовній формації та супроводі особи. Відповідно, сприяючи духовному розвитку, душпастир може робити це з чутливістю до психологічних особливостей людини, сприяти досягненню людиною особистісної зрілості, психічного оздоровлення. З іншого боку добре знання основних характеристик психічних розладів може дозволити душпастирю вчасно виявити їх і скерувати особу за професійною допомогою до психіатра/психотерапевта, а зі свого боку забезпечити необхідний душпастирський супровід. Розвиток психологічних навичок (слухання, ведення бесіди, подолання труднощів у побудові довіри у стосунках, вирішенні конфліктів та ін.) може також суттєво допомогти форматору, душпастирю у побудові стосунків з особою, що супроводжується, налагодженню добрих стосунків у спільноті та ін. Тому, ми сподіваємося, ця програма справді збагатить її учасників необхідними психологічними знаннями та навиками для душпастирського служіння та супроводу людини у її життєвій мандрівці до повноти життя у Бозі.

Який зміст навчальної програми?

Навчальна програма включає у себе 6 модулів (курсів), що викладатимуться протягом одного року навчання і включатимуть у себе такі предмети:

  • Базовий курс «Психологічні виміри духовного супроводу: зв’язки та взаємні впливи духовної та психологічної сфери. Основи духовного супроводу та формації».
  • Розвиток особистості та особистісні розлади. Проблеми духовного життя у людей з порушеннями особистісного розвитку. Духовний супровід та формація осіб з наслідками скривдження та емоційного занедбання у дитинстві. Супервізія.
  • Основи психологічного консультування та їх прикладне використання у душпастирському супроводі.
  • Пасторальна психіатрія: основні психіатричні розлади та особливості душпастирського супроводу.
  • Психологія сім’ї та виховання. Душпастирський супровід родини.
  • Душпастирство осіб з особливими потребами: неповносправних, хворих, помираючих та ін.
  • Психологія людських стосунків (психологічні виміри життя спільноти, вирішення конфліктів та ін.

Сторінка 1 із 2