9-12 лютого в Києві було проведено чотириденний тренінг «Травмофокусована когнітивно поведінкова терапія посттравматичного стресового розладу» (ТФ КПТ ПТСР). Захід було організовано Мінсоцполітики спільно з офісом Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) в Україні на виконання Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України і NSPA про співпрацю у сфері медичної реабілітації.

Ведучими тренінгу були фахівці Інституту психічного здоров’я Галина Нетлюх та Ольга Сергієнко.

У тренінгу взяли участь психологи, психотерапевти, соціальні працівники (загалом 30 осіб).

В ході тренінгу слухачі ознайомилися з основами ТФ КПТ, як одного з рекомендованих методів допомоги при посттравматичному стресовому розладі. Тренінг включав теоретичніний блок, основи психотравматології, розуміння нейробіологічних процесів ПТСР та механізмів зцілення, сучасні підходи до діагностики,рекомендації сучасних протоколів щодо терапії ПТСР, модель ТФ-КПТ. Також, практичний блок: розвиток навичок та вмінь проводити обстеженнята психоедукацію щодо симптомів ПТСР, Навчати пацієнтів технік коупінгу з симптомами ПТСР, застосовувати техніки інтеграції травматичної пам’яті, уміти турбуватися про себе та власну безпеку при роботі з ПТСР. По завершені тренінгу учасники отримали сертифікати.

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=185917&cat_id=107177 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=5EEB9668D5955DB277693ECA195E4E63.app1?art_id=186033&cat_id=107177 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248828647&cat_id=244277212 

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/demobilizovanim-dopomozhut-profesijni-psihologi/ 

 

22-25 березня в Одесі знов навчалася та поповнювала практичні навички на семінарі "Психологічна допомога та супровід осіб, які пережили психотравмуючу подію". Захід був організований за програмою Українського інституту когнітивно-певедінкової терапії та Інституту психічного здоров'я здоров'я Українського католицького університету за підтримки NATO, Міністерства соціальної політики України, Одеської філії Української асоціації інвалідів АТО та ГО "Рада громадської безпеки". В семінарі брали участь 32 особи - практикуючі психологи та психотерапевти, військові психологи та волонтери. 

 

Попередній захід відбувся 9-12 лютого у Києві...

 

Ведучими тренінгу були фахівці Інституту психічного здоров’я Галина Нетлюх та Ольга Сергієнко.