ІНСТИТУТ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

Українського католицького університету

"Від турботи про психічне здоров'я окремої особи, родини - до більш здорового та гармонійного суспільства..."

З часу заснування Інституту психічного здоров’я УКУ постійно здійснюються різноманітні семінари, воркшопи, навчання, конференції та проектні активності:

Планування заходів безпеки(ПЗБ) порівняно з навчанням про Метаболічний синдром для спеціалістів у сфері психічного здоров’я в Україні. Рандомізоване контрольоване дослідження

Проект ІПЗ УКУ за підтримки BEARR Trust Small Grants Scheme (2017) «Від думки до дії, від дії до серця: долаємо стигму розладів психічного здоров’я».

Проект, спрямований на роботу з журналістами та масмедіями щодо проблематики розуміння та висвітлення тем, які стосуються психічного здоров’я. Здійснено навчання, орієнтоване на інформування фахівців у сфері засобів масової інформації та поширення доказово-обґрунтованої інформації щодо проблем психічного здоров’я та психічних захворювань.

Проект ІПЗ УКУ при підтримці міжнародного фонду "Відродження"

“Громада – це Я: психосоціальне сприяння громадській активності ветеранів АТО”  

Ветеранам АТО, навіть тим, які не зазнали психічної травми, складно швидко й успішно адаптуватися до мирного життя. Зміна цілей, ролей, стосунків, темпу життя, – все це супроводжується болісними переживаннями, погіршенням психологічного стану та зниженням рівня соціальної адаптації. Разом з тим, насторожує тенденція до стигматизації психічного стану бійців, який насправді не завжди відповідає тим моторошним прогнозам, які роблять у ЗМІ. У більшості випадків бійці мають великий запас стресостійкості, який треба лише адекватними та професійними діями відновити. За даними ряду досліджень, сприяння залученню ветеранів у мережу стосунків та продуктивної взаємодії в рамках родини, локальної громади та суспільства в цілому, збільшує рівень їхньої адаптації та зменшує рівень негативних наслідків дезадаптивної поведінки та розладів психічного здоров’я. 

 

Діяльність в межах проекту передбачає такі види роботи: 1) моніторинг потреб у локальних громадах Львівської області задля вибору трьох селищ; 2) розробку програми психосоціального сприяння громадській активності ветеранів, яка направлена на бажання брати на себе відповідальність за свою родину і громаду, стимулювання до активних реальних змін на краще (включатиме доказові психосоціальні інтервенції, соціальний та юридичний супровід локальних ініціатив, демонстрацію позитивних прикладів змін, проведення родинного заходу для ветеранів з метою формування спільного цілепокладання та укріплення мікроклімату в родині); 3) імплементацію програми «Громада – це Я: психосоціальне сприяння громадської активності ветеранів АТО» для ветеранів АТО в трьох селищах Львівської області (включно із аналізом ефективності), включно із виїзними консультаціями міждисциплінарною бригадою, телефоне консультування за для сприяння реалізації відпрацьованих ініціатив в рамках локальних громад; 5)поширення випрацьованної програми серед інших стейкхолдерів через ЗМІ, круглі столи, прес-конференції,  створення посібника та проведення тренінгу для майбутніх фасилітаторів громадської активності із усієї України.

1.      Очікувані результати від реалізації проекту такі: 1) розроблена програми психосоціального сприяння громадській активності ветеранів «Громада – це Я: психосоціальне сприяння громадської активності ветеранів АТО»; 2) за попереднім відбором, програма буде імплементована у трьох селищах Львівської області; 3) 15 ветеранів АТО, лідерів локальних громад, пройдуть спеціалізоване навчання за програмою; 4) Жителі трьох селищ отримають результати від участі їхніх лідерів у програмі, будуть створені нові соціальні та покращенні родинні зв’язки, подоланні стереотипи  щодо  сприйняття себе: підвищення  самооцінки, віра у власну спроможність, користь суспільству, приймання оточуючими; 5) Створено посібник із програми психосоціального сприяння громадській активності ветеранів та поширено мінімум серед 2000 користувачів у мережі інтернет; 6) 20 фасилітаторів громадської активності ветеранів буде підготовлено з усієї України; 7) кожен фасилітатор організує активність серед мінімум 20 ветеранів – близько 400 ветеранів буде залучено до проекту; 8) у кінцевому підсумку (за часовими межами реалізації проекту) жителі близько 20 селищ в Україні отримають вигоди від участі 400 ветеранів у цій програмі, а позитивний досвід від цієї роботи може бути поширений по Україні в цілому; 9) покращиться взаємодія між місцевою громадою та громадськими ініціативами інших регіонів Львівської області.

Потенційна можливість до-фінансування є з боку самого Українського Католицького Університету (забезпечення робочими площами, оргтехнікою та засобами зв’язку для розробки програми, приміщеннями для проведення тренінгів). Також Інститут психічного здоров’я постійно шукає можливості фінансування проекту з боку міжнародних та вітчизняних інституцій.

У реалізації проект братиме участь також Львівський міський центр з надання послуг учасникам бойових дій, який забезпечуватиме комунікацію із місцевими органами влади та надання фахових соціальних, юридичних, психологічних та інших консультацій.

журналістами та масмедіями щодо проблематики розуміння та висвітлення тем, які стосуються психічного здоров’я. Здійснено навчання, орієнтоване на інформування фахівців у сфері засобів масової інформації та поширення доказово-обґрунтованої інформації щодо проблем психічного здоров’я та психічних захворювань.

Розробка методики соціально-психологічної підтримки адаптації учасників АТО на основі технік доказової психотерапії та впровадження її на основі моделі "Навчання тренерів"

У результаті бойових дій на Сході України за два роки було прикликано до лав Збройних Сил України більше 200 000 людей, з них більше 8000 отримали поранення у результаті участі в бойових діях, але ще більше кількість – брали участь у бойових діях та переживали психічні травми. Відповідно до даних міжнародних досліджень, лише у 20% осіб, які пережили травмуючу подію, розвинеться пост-травматичний стресовий розлад (ПТСР), лікування якого потребує фахових втручань (за допомогою методів першого вибору – травма-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії або EMDR). 

Значно більша кількість осіб не переживатиме таких складнощів, або матиме проблеми іншого спектру: легкі та помірні депресії, розлади адаптації, ускладнені реакції втрати, слабкий контроль гніву та агресії, поведінкові проблеми тощо. Однак, і в цих випадках рекомендованими міжнародними протоколами втручання є методи когнітивно-поведінкової терапії та поведінкового тренінгу.

Виклик, із яким зараз стикається Україна – це мала кількість фахово підготовлених професіоналів-психологів та соціальних працівників, які б могли використовуючи ці методи, досягти значних успіхів у подоланні вказаних вище проблем.

Учасникам АТО, навіть тим, які не зазнали психічної травми, складно швидко й успішно адаптуватися до мирного життя. Зміна цілей, ролей, стосунків, темпу життя, – все це супроводжується болісними переживаннями, погіршенням психологічного стану та зниженням рівня соціальної адаптації. Разом з тим, насторожує тенденція до стигматизації психічного стану бійців, який насправді не завжди відповідає тим моторошним прогнозам, які роблять у ЗМІ. У більшості випадків бійці мають великий запас стресостійкості, який треба лише адекватними та професійними діями відновити.

Психологічну підтримку учасникам АТО починають надавати в державних реабілітаційних центрах, активно працюють у госпіталях та в зоні бойових дій психологи-волонтери. Разом з тим, їхня допомога має фокус переважно на індивідуальній роботі (подолання ПТСР або психологічна підтримка), або якщо у груповому форматі – то із фокусом теж на загально-психологічній підтримці. Означені види робіт є досить корисними, але вкрай недостатніми, адже з одного боку, більшість бійців проходять повз госпіталі та реабілітаційні центри, й не потрапляють в поле зору, з іншого – цілісних методик групової роботи в Україні не існує (за виключенням проекту Вікторії Кочубей «Родинне коло», спрямований на роботу з родичами загиблих).

Зважаючи на описану ситуацію, вважаємо, що відповіддю на ці виклики може стати розробка і впровадження цілісної структурованої методики соціально-психологічної підтримки адаптації учасників АТО (СППА-АТО), яка має три основні характеристики: перша – вона базована на методах доказової психотерапії (КПТ); друга – вона настільки структурована і деталізована, що може бути після проходження спеціального тренінгу, засвоєна психологами та соціальними працівниками; третя – передбачає групову форму роботи й залучення родин учасників АТО, відтак дозволяє в десятки разів збільшити охоплення цільової аудиторії. Також передбачається закласти у методику можливість розширення її цільової аудиторії. Діяльність в межах проекту передбачає такі види роботи: 1) створення методики соціально-психологічної підтримки адаптації учасників АТО; 2) підготовка керівництва-посібника з описом методики; 3) розробка моделі «тренінгу для тренерів» та його проведення для 20 учасників з різних регіонів України; 4) залучення підготовлених тренерів до проведення навчання у своїх регіонах для фахівців, які працюють із військовими.

Щорічні конференції «Львівські психіатричні зустрічі», які проводяться спільно з Асоціацією психіатрів України

14-15 листопада 2014 IV Львівські психіатричні зустрічі. Тема конференції «Війна. Травма. Зцілення…».

6-7 листопада 2015 V Львівські психіатричні зустрічі. Тема конференції «Межі компетенції психіатра».

28-29 жовтня 2016 VI Львівські психіатричні зустрічі.  Тема конференції «Міфи, які завжди з нами (Або деякі аспекти суспільного)»

27-28 жовтня 2017 VI Львівські психіатричні зустрічі. Тема конференції «Українська психіатрія: quo vadis?»

СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ NATO SUPPORT AND PROCUREMENT ORGANISATION ТА МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

9-12 лютого 2016 року в Києві було проведено чотириденний тренінг «Травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія посттравматичного стресового розладу» (ТФ КПТ ПТСР).

Захід було організовано Мінсоцполітики спільно з офісом Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) в Україні на виконання Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України і NSPA про співпрацю у сфері медичної реабілітації.

Ведучими тренінгу були фахівці Інституту психічного здоров’я Галина Нетлюх та Ольга Сергієнко.

У тренінгу взяли участь психологи, психотерапевти, соціальні працівники (загалом 30 осіб).

Потягом навчання слухачі ознайомилися з основами ТФ КПТ, як одного з рекомендованих методів допомоги при посттравматичному стресовому розладі. Тренінг включав теоретичний блок, основи психотравматології, розуміння нейробіологічних процесів ПТСР та механізмів зцілення, сучасні підходи до діагностики, рекомендації сучасних протоколів щодо терапії ПТСР, модель ТФ-КПТ. Також, практичний блок: розвиток навичок та вмінь проводити обстеженнятапсихоедукацію щодо симптомів ПТСР, Навчати пацієнтів технік коупінгу з симптомами ПТСР, застосовувати техніки інтеграції травматичної пам’яті, уміти турбуватися про себе та власну безпеку при роботі з ПТСР. По завершені тренінгу учасники отримали сертифікати.

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=185917&cat_id=107177 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=5EEB9668D5955DB277693ECA195E4E63.app1?art_id=186033&cat_id=107177 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248828647&cat_id=244277212 

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/demobilizovanim-dopomozhut-profesijni-psihologi/ 

22-25 березня 2016 року в Одесі знов навчалася та поповнювала практичні навички на семінарі “Психологічна допомога та супровід осіб, які пережили психотравмуючу подію”. Захід був організований за програмою Українського інституту когнітивно-певедінкової терапії та Інституту психічного здоров’я здоров’я Українського католицького університету за підтримки NATO, Міністерства соціальної політики України, Одеської філії Української асоціації інвалідів АТО та ГО “Рада громадської безпеки”. В семінарі брали участь 32 особи – практикуючі психологи та психотерапевти, військові психологи та волонтери. 

Ведучими тренінгу були фахівці Інституту психічного здоров’я Галина Нетлюх та Ольга Сергієнко.

Проект «Справитися з травмою війни» за підтримки Swiss Cooperation Office in Ukraine " (2015)

У проекті  перекладено книги «Перша психологічна допомога» (Psychological First Aid. Field operation guide. National Child Traumatic Stress Network. National Centre for PTSD.  2000)

Патрік Сміт, Атл Дігетров, Вільям Юле «Діти і війна» (керівництво та робочий зошит)  (Patrick Smith, Atle Dyregrov, William Yule. Children and War. Teaching Survival Techniques  (Manual and workbook).

Джон Брієр, Кетрін Скотт. «Основи травмо-фокусованої психотерапії» (John N. Briere, Catherine Scott. Principles of Trauma Therapy: A Guide to Symptoms, Evaluation, and Treatment, 2015).

Пітримка учнів, які зазнали травми: Програма SSET (Support for Students Exposed to Trauma: The SSET Program Group Leader Training Manual, Lesson Plans, and Lesson Materials and Worksheets)

Протоколи з діагностики та терапії ПТСР NICE» 

Інфоресерси

Проведено навчання українських фахівців по програмі «Діти і війна: навчання технік зцілення» за сприяння міжнародного фонду «Діти і війна». Підготовано 40 тренерів, які в подальшому підготували більше 600 ведучих груп для дітей, які пережили травму війни; http://www.childrenandwar.org/)

Проведено навчання українських фахівців програмі «Основи травмо-фокусовано КПТ» за сприяння (підготовлено 20 тренерів, більше 400 учасників їхніх тренінгів)

Створено сайт просвітницької кампанії щодо проблеми ПТСР: http://prostirnadii.org.ua/ та підготовлено ряд просвітницьких постерів: http://prostirnadii.org.ua/poster.html

Інститут психічного здоров’я Українського Католицького Університету спільно з Асоціацією EMDR Україна (дійсний член Європейської асоціації EMDR), Австрійським інститутом EMDR та представництвом OEAD у Львові розпочали півторарічну навчальну програму «EMDR і травматерапія»,
яка дає можливість оволодіти методом EMDR – ефективним сучасним підходом терапії посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та загальну спеціалізацію у травматерапії простих і комплексних форм ПТСР (2015-2017).

Контакти

79011 Львів
вул. Іл. Свєнціцького, 17
офіс 044

+38 093 825 41 35

luchko@ucu.edu.ua

ІПЗ © 2017
Інститут психічного здоров'я
Український католицький університет